Rezumatul proiectului

În luna martie 2014 DGASPC Prahova a depus, în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile, cererea de finanțare “Educând prezentul, construim viitorul!”, în cadrul apelului de proiecte “Sinergii pentru viitor – copii în situație de risc” al Programului RO10 – Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009 – 2014.

În urma evaluarii, pentru aceasta cerere de finanțare a fost semnat contractul nr. 08/SC/09.02.2015/SEE, în valoare de 1.613.045,40 lei

Scopul proiectului:

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:

A) Dezvoltarea abilităților personale și îmbunătățirea performanțelor școlare pentru un număr de 230 de  copii aflați în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Prahova;

B) Îmbunătățirea serviciilor sociale acordate copiilor aflați în situații de risc pentru un număr de 70 de copii delincvenți și copii ai strazii din județul Prahova;

C) Creșterea pregătirii profesionale pentru 105 persoane cu activitate directă cu copiii instituționalizați din cadrul centrelor de plasament ale D.G.A.S.P.C. Prahova.

            Cele mai relevante activități subsumate obiectivelor menționate anterior se concretizează în:

A) Dezvoltarea abilităților personale și îmbunătățirea performanțelor școlare pentru un număr de 230 de  copii aflați în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Prahova:

- înființarea unor cercuri multifuncționaleîn cadrul a 4 centre de plasament (Centrul de Plasament Sinaia, Centrul de Plasament Câmpina, Centrul de Plasament Filipeștii de Târg și Centrul de Plasament Plopeni), care vor cuprinde ateliere de tâmplărie, olărit și bricolaj; pe lângă acestea, la Centrul de Plasament Sinaia se va dezvolta și un atelier de croitorie;

- asigurarea activităților de mentorat școlar în cadrul a 4 centre rezidențiale (Complexul de Servicii Comunitare ,,Sf. Maria” Vălenii de Munte, Complexul de Servicii Comunitare ,,Rază de soare” Băicoi, Complexul de Servicii Comunitare ,,Sf.  Filofteia” Câmpina, Centrul de Plasament Sinaia); pentru îmbunătățirea performanțelor școlare copiilor li se va asigura sprijinul necesar la matemalică, limba română și limba engleză; aceste activități vor fi susținute în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești;

- participarea copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC Prahova la cursuri organizate de Școala Populară de Artă și Meserii din cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova, în vederea dezvoltării abilităților personale (chitară, pian, acordeon, canto, teatru, desen/pictură, dans, artă și îndemânare);

B) Îmbunătățirea serviciilor sociale acordate copiilor aflați în situații de risc pentru un număr de 70 de copii delincvenți și copii ai strazii din județul Prahova:

 - dezvoltarea unui serviciu care nu există în acest moment în paleta de servicii a D.G.A.S.P.C. Prahova, respectiv Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc; această componentă va permite realizarea unei intevenții specializate, având ca beneficiari copiii delincvenți (cu activități specifice pentru prevenirea recidivei, instituționalizării sau încarcerării acestora, precum și prevenirea abandonului școlar / reintegrarea într-o formă de învățământ) și copiii străzii, cu activități specifice de identificare, intervenție și reintegrare;

- asigurarea bazei materiale specifice acestei structuri, precum și a unei scheme de personal corespunzatoare (1 șef centru, 2 psihologi, 5 asistenți sociali, 1 jurist, 1 șofer);

C) Creșterea pregătirii profesionale pentru 105 persoane cu activitate directă cu copiii instituționalizați din cadrul centrelor de plasament ale D.G.A.S.P.C. Prahova:

- 105 persoane care fac parte din personalul care furnizeaza direct servicii copiilor aflați în unitățile rezidențiale vor participa la cursuri de formare (12 persoane - cursuri pentru coordonarea cercurilor multifuncționale și 93 de persoane - cursuri de formator deprinderi de viață independentă și de metode și tehnici de acțiune și intervenție în cazul copiilor cu tulburări de comportament).

Alte activități desfășurate în cadrul proiectului: