Indicatorii proiectului

Denumire indicator

Valoare indicator
Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului 300
Dintre care copii de etnie romă 45
Dintre care fete 105
Număr de tineri care beneficiază direct de serviciile proiectului 123
Dintre care tineri de etnie romă 0
Dintre care fete 58
Număr de facilităţi sociale (centre etc.) înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi/sau tineri 2
Număr de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii şi tineri la risc 10
Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.) 105
Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au dobândit cunoştinte şi abilităţi specifice 159
   

Denumire indicatori specifici proiectului

Valoare indicator
Număr de cercuri multifuncționale pentru dezvoltarea abilitatilor personale înființate prin proiect 4
Număr de campanii de conștientizare în legătură cu fenomenul delincvenței juvenile și fenomenul copiii străzii 1
Număr de acțiuni menite să promoveze tinerele talente din centrele de plasament ale DGASPC Prahova 1
Numar de acțiuni de recompensare a participării copiilor la activitățile proiectului 6
Număr de personal angajat prin proiect 17
Număr de voluntari implicați în proiect 18