logo top

Sinergii pentru viitor – copii în situație de risc

Educând prezentul, construim viitorul!

Incheierea activitatilor de mentorat scolar din cadrul proiectului “Educand prezentul, construim viitorul!”

1Luna decembrie 2016 (luna 23 de implementare a proiectului) a reprezentat ultima luna in care s-au derulat activitatile de mentorat scolar, ca parte a calendarului de activitati aferent cererii de finantare “Educand prezentul, construim viitorul!”.

In urmatoarele doua luni ramase pana la finalizarea proiectului (ianuarie si februarie 2017), colaborarea cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti se va concentra pe popularizarea activitatilor specifice proiectului in randul studentilor acestei unitati de invatamant, in vederea identificarii noilor voluntari care vor asigura activitatile de mentorat scolar la limba romana, matematica si limba engleza si incheierea contractelor de voluntariat cu acestia. Aceste demersuri au la baza necesitatea asigurarii sustenabilitatii proiectului pentru perioada celor 5 ani dupa finalizarea acestuia.


Activitatea de mentorat scolar pentru cele trei domenii s-a desfasurat la nivelul a 4 unitati de protectie din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, respectiv:
- Centrul de Plasament Sinaia;
- Complexul de Servicii Comunitare “Raza de Soare” Baicoi;
- Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Maria” Valenii de Munte;
- Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Filofteia” Campina.

Pe aceasta cale, adresam multumiri studentilor voluntari care si-au dedicat copiilor si tinerilor din cadrul unitatilor de protectie o parte din viata lor!

1
1 1
2
2 2
3
3 3


logo bottom

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile
SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială
a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014

www.eeagrants.org si www.granturi-corai.ro