Indicatori ai programului la care contribuie proiectul - 31.05.2016

Indicator Valoare planificată prin proiect Valoare realizată până la 31.05.2016 Procentul de realizare a indicatorului
Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului 300 334 111,33%
- din care, nr. de copii romi* 45 47 104,44%
- din care, nr. de fete 105 139 132,38%
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai proiectului 123 148 120,32%
- din care, nr. de tineri romi* 0    
- din care, nr. de fete 58 68 117,24%
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ amenajate în vederea furnizării de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri 2 1 50%
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă riscuri specifice (măsuri ce vizează accesul la educaţie formală; măsuri ce vizează accesul la educaţie informală; măsuri ce vizează educarea părinţilor; măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri cevizează facilitarea accesului la piaţa muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială) 10 9 90%
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.) 105 235 223,80%
- din care, nr. de părinţi/ tutori romi* 45 69 153,33%
- din care, nr. femei 0    
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile) 159 125 78,61%
Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale sau naţionale şi ai entităţilor aparţinând sectorului privat sau societăţii civile care au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc. 25 0 0%
- din care, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau judeţene din zone/ localităţi cu un procent ridicat de romi (mai mult de 5% din totalul populaţiei respectivei/lor unităţi administrativ-teritoriale sunt romi, conform ultimului recensământ) 3 0 0%

Alţi indicatori, specifici proiectului

Indicator Valoare planificată prin proiect Valoare realizată până la 31.05.2016 Procentul de realizare a indicatorului
Numar de cercuri multifunctionale pentru dezvoltarea abilitatilor personale infiintate prin proiect 4 4 100%
Numar de ateliere/cercuri PLUS pentru dezvoltare de abilitati personale 11 0 0%
Numar campanii de constientizare in legatura cu fenomenul delincventei juvenile si fenomenul copiii strazii 1 1 100%
Numar de actiuni menite sa promoveze tinerele talente din centrele de plasament ale DGASPC Prahova 1 1 100%
Numar de actiuni de recompensare a participarii copiilor la activitatile proiectului 6 5 83,33%
Numar de personal angajat prin proiect 17 9 52,94%
Numar de voluntari implicati in proiect 18 35 194,44%