La sfarsitul lunii mai 2015 s-a incheiat prima parte a programului de mentorat scolar

La sfarsitul lunii mai 2015 s-a incheiat prima parte a programului de mentorat scolar, specific activitatii nr. 5 a proiectului.
Denumirea activitatii: Furnizarea serviciilor de mentorat școlar pentru copiii aflați în sistemul de protecție al DGASPC Prahova, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare.


Perioada de derulare: L1, L2, L3, L4.

Subactivitati
5.1. Stabilirea grupului de copii care va beneficia de serviciile de mentorat scolar – L1;
5.2. Identificarea persoanelor care vor asigura activitatea de mentorat scolar (voluntari) - L1 ;
5.3. Incheierea contractelor de voluntariat pentru furnizarea serviciilor de mentorat scolar - L1;
5.4. Furnizarea propriu-zisă a serviciilor de mentorat scolar – L2, L3, L4;
5.5. Monitorizarea progreselor obținute de copiii care beneficiază de servicii de mentorat școlar – L3, L4.

Obiective/rezultate/indicatori
Au fost identificati copiii/tinerii care participa la activitatile de mentorat scolar: 144 de persoane (111 copii si 33 tineri) din 4 unitati de protectie.
Au fost incheiate contractele de voluntariat pentru mentorii scolari (3 mentori scolari/unitatea de protectie).
In functie de domeniul la care s-a acordat sprijinul pentru imbunatatirea performantelor scolare, numarul total al copiilor/tinerilor este repartizat astfel: 116 – limba romana, 130 – limba egleza, 112 – matematica.
In functie de unitatea de protectie in care sunt institutionalizati, repartizarea acestora este urmatoarea:
- limba romana - 33 persoane, limba engleza - 42 persoane, matematica – 29 persoane (Centrul de Plasament Sinaia);
- limba romana - 27 persoane, limba engleza - 27 persoane, matematica - 27 persoane (Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Filofteia” Campina);
- limba romana - 35 persoane, limba engleza - 40 persoane, matematica – 35 persoane (Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” Valenii de Munte);
- limba romana - 21 persoane, limba engleza - 21 persoane, matematica – 21 persoane Complexul de Servicii Comunitare „Raza de Soare” Baicoi).

Activitatile de mentorat scolar s-au derulat, in general, in conformitate cu graficul activitatilor, respectiv 20 ore/luna (5 ore/saptamana – sambata); in situatia in care nu s-a putut respecta programul stabilit saptamanal, orele au fost recuperate astfel incat sa se respecte numarul total de ore/luna.

In total, in cele 3 luni de furnizare a serviciilor catre copii/tineri s-au desfasurat aproximativ 707 ore de mentorat scolar, din care aproximativ 245 ore de mentorat scolar la limba romana, aproximativ 234 ore de mentorat scolar la limba engleza si aproximativ 228 ore de mentorat scolar la matematica.

Au fost intocmite 129 fise de monitorizare a activitatilor specifice de mentorat scolar. De asemenea, membri ai echipei de management/implementare au efectuat vizite de monitorizare a activitatilor si au urmarit progresele inregistrate de copii/tineri, fiind intocmite 5 note informative in care se fac referiri la activitatea de mentorat scolar. Au fost achizitionate si distribuite echipamentele necesare pentru derularea acestor activitati, respectiv: 1 laptop, o tabla scolara magnetica, 1 videoproiector + ecran de proiectie, 1 flipchart + 1 set de markere pentru fiecare din cele 4 unitati in care se deruleaza programul de mentorat scolar (Centrul de Plasament Sinaia, Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Maria” Valenii de Munte, Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Filofteia” Campina, Complexul de Servicii Comunitare “Raza de Soare” Baicoi).